Oudercursus kindertolken

Mijn kind is zo druk, ik weet niet of ik het wel goed doe als ouder. Onze zoon zorgt voor problemen in ons gezin, het lukt mij en mijn partner maar niet om op één lijn te komen met de opvoeding.

kindertolk4Het zijn zomaar enkele voorbeelden van problemen die je tijdens de opvoeding van je kind(eren) kunt tegenkomen. De oudercursus kindertolken leert je om oplossingen voor deze problemen te vinden vanuit de kern. Je leert wat kinderen je te vertellen hebben over hun eigen, maar ook over jouw leven. Kinderen voelen hun ouders en/of opvoeders haarfijn aan en drukken hun bevindingen met hun hele wezen uit. Door deze signalen te bestuderen, kun je heel wat zelfkennis verwerven. De cursus is bedoeld voor iedereen die met kinderen te maken heeft, zowel in werk- als privésituaties.

Het programma
De oudercursus kindertolken duurt één hele dag. Tijdens deze dag volg je theorie, casuïstiek en doe je oefeningen. Het is een ervaringsgerichte cursus dus je wordt echt aan het werk gezet. Aan het eind van de dag heb je geleerd om zonder schuldgevoel, maar juist op liefdevolle wijze te kijken naar je kind(eren), jezelf en je partner. Zodra je je kind(eren) beter begrijpt, kun je hiernaar handelen.

Specificaties
Groepsgrootte: Maximaal 14 deelnemers.
Duur: Eén dag van 10:00 tot 17:00 uur.

Voor informatie over prijzen, data en locaties ga je naar de cursuskalender. Ook geef ik regelmatig lezingen over dit onderwerp. Wanneer? Ook dat vind je terug in de cursuskalender. Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Download
Besluit je de oudercursus Kindertolk te volgen bij mij? Vul dan alvast het formulier in. Zo kan ik je snel en goed helpen.
Download het formulier Kindertolk.

“Je hebt mijn zoon in twee sessies weten om te buigen van een dominante, geprikkelde jongen naar een rustig persoon, die in balans is. Wat knap van je! Ik heb respect voor de wijze waarop jij jouw vak uitoefent.”