Professional voor de professional

Iedereen is welkom in mijn praktijk , maar ik merk al jaren dat ik ook zeker bedoeld ben om professionals verder te helpen. Psychiater, psycholoog, arts, advocaat, directeur, manager, politicus, kortom mensen met functies die meer verantwoordelijkheid moeten dragen in de maatschappij. Dus mensen die andere mensen aansturen, behandelen, adviseren of begeleiden help ik om daar (nog) beter in te worden. Dat doe ik nu al, maar ik weet dat de tijd rijp is om het ook expliciet te benoemen. Ik merk dat deze groep professionals blij is met de deskundigheidsbevordering door trajecten bij mij.

Tevens is het in deze maatschappij en tijd noodzakelijk dat deze professionals zelf steun, zorg, advies, reflecties en feedback krijgen, om hun werk kwalitatief hoogwaardig uit te kunnen voeren. Ik kan dit en doe dit graag, omdat zij dan een hele grote groep mensen verder gaan helpen. Het is ook zo dat deze groep vaak minder voeding en reflectie ontvangt van andere mensen in hun werk of privéleven.  Als je “een hoge boom bent moet je veel wind vangen” of je dat nou wel of niet ieder moment van de dag kunt en wilt. Ik kijk met je mee wat er nodig is om die verantwoordelijkheid te kunnen blijven dragen.

De gelaagdheid die je hoort te bezitten om deze mensen verder te helpen bij professionalisering, komt uit studies en een enorme leer- en levenservaring.

Daarom kan ik vraagstukken vanuit diverse referentiekaders helpen dragen en oplossen. De achtergrond in het bedrijfsleven draagt daar zeker aan bij.

Deze trajecten leveren we op maat. Wat is er noodzakelijk of wenselijk en welke investering in tijd, energie en geld hoort daarbij. Denk preventief aan de inzet van deze investering in jezelf of je bedrijf, dat scheelt lange termijn heel veel ellende.