Systeem gericht coachen en familie opstellingen

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is vaak gezins- of relatietherapie. Deze therapievorm is erg praktisch, in plaats van analytisch. Het valt onder de categorie familietherapie. In deze therapie draait het niet alleen om het individu, maar vooral om het verbeteren van de interactie tussen verschillende belangrijke personen binnen een groep of relatie. Het gedrag van alle leden van een systeem heeft effect op elkaar. Zo beïnvloedt je het functioneren van jezelf en anderen. Iemand kan  in een relatie bijvoorbeeld erg dominant doen of zijn, een ander voelt zich achtergesteld of je bent zo bang voor ruzie dat je conflict vermijdend bent geworden. Door het gedrag van de een beïnvloedt je automatisch het gedrag van de ander. Vaak onbewust! Iedereen in het systeem heeft effect op de ander. Of dat nu thuis of op het werk, in een familie of vriendengroep is. Een systeem kan staan voor een gezin of partnerrelatie. Het systeem kan ontwricht worden. Andersom kan 1 lid iets doen om het systeem te versterken.

Bijna iedereen brengt een groot deel van zijn of haar jeugd door met gezinsleden. Het is daarom geen wonder dat ouders/verzorgers behoorlijk veel invloed uitoefenen op het gedrag van kinderen. Ieder gezin hanteert bewust of onbewust andere gedragsregels. Ieder lid wordt geacht deze te volgen. Systeemtherapie kan een verfrissende blik geven op wat voor patronen en regels er binnen een eigen gezin gelden. Door meerdere mensen (gezinsleden, collega’s) tegelijk te betrekken in de therapie worden problemen sneller verholpen. Bij ruzies, echtscheidingen en gedragsproblemen (bij kinderen) kan de inzet van professionele hulp erg belangrijk zijn om erger te voorkomen en beter te bewerkstelligen. Ik hou ervan jullie op een laagdrempelige manier dichter bij elkaar te brengen. Indien het systeem te ziek is zoeken we naar andere vormen van hulp. Ik geef systeemtherapie in de praktijk en meerdere keren per jaar organiseren mijn collega en ik (familie) opstelling avonden. Hier ervaar je de dynamiek en impact van het systeem. Bewustwording hiervan kan leiden tot veranderingen en ontwikkelingen. Hoe je bepaald bent door het systeem tot de persoon die je nu bent is vaak niet bewust gekozen. Zelfbewustzijn geeft keuzemogelijkheid.